Tehnoloogiainvesteeringud I etapp

Projekti eesmärk, tegevuse lühikirjeldus ja oodatavad tulemused

Projekti eesmärgiks on ettevõttes varguste võimaluste ja tehnoloogiliste abiaegade vähendamine. Valveseade annab märku telefonile kutsumata külalisest ja tõsteseadme olemasolu võimaldab seadmeid kasutades teha oma töid kaastöötajaid segamata. Seega antud osas loodame tulemust peale seadmete soetamist ja paigaldamist.
Tootlikuse tõstmine tehnoloogilise protsessi muutmisel avade valmistamise puhul. Toodete üleviimine uuele tehnoloogiale toimub artiklite kaupa toomisse tulevas järjekorras orienteeruvalt 6 kuu jooksul.

Tehnoloogiainvesteeringud II etapp

Projekti eesmärk, tegevuse lühikirjeldus ja oodatavad tulemused

Projekti eesmärgiks on uuendatud värvimisseadmete abil tõsta tööviljakust ja toote turuväärtust. Vedelgaasi seadmete paigaldamise teel vähendata kulutusi tarbitavale energiale ja juurutada uusi tooteid.

Tehnoloogiainvesteeringud IV etapp

Projekti eesmärk, tegevuse lühikirjeldus ja oodatavad tulemused

Projekti eesmärgiks on arvjuhitava seadme soetamine torude, ribateraste töötlemiseks ja sepa - ning keevitustööde tootlikuse tõstmine.
Investeeringu eesmärgiks on preagu tootmises oleva ühe piirdetüübi pikilatide tootmise kaasajastamine, projektipõhiste piirete projekti elluviimine. Tegevuselt ootame müügimahu kasvu 15-20% aastas.

Paentuspingi ostmine

Projekti eesmärk, Paenutuspingi ostmine

Tegevuselt ootame müügi- ja tootmismahu kasvu ning tööefektiivsuse tõusu.

Seadmete soetamine

Projekti eesmärk, Seadmete soetamine

Tegevuselt ootame müügi- ja tootmismahu kasvu ning tööefektiivsuse tõusu.

Soetatud seadmed: Lintsaag, Torupaenutuspink, Puurpink